VÄLKOMMEN TILL DEN NYA, FINA MOTTAGNINGEN

"Ett leende utgör det kortaste avståndet mellan två människor" - Victor Borge