I våra priser för tandreglering ingår digitala avtryck och datasimulering

Priset avgörs av på bettfelets karaktär och svårighetsgrad vilket i sin tur påverkar dina möjligheter att få ersättning från staten eller landstinget. Ersättningsreglerna ser olika ut för dig som är under 22 år och dig som är 22 och däröver. Till detta kommer ditt val av tandställning.

Boka tid för att ta reda på vad som gäller för dig.

Barn och ungdom under 22 - Landstingsfinansierad tandreglering

Du som fått landstingets erbjudande får tandregleringen helt kostnadsfritt. Om Du däremot önskar osynlig tandställning betalar Du en merkostnad för denna.

Barn och ungdom under 22 - Fullt betalande

För Dig som inte fått landstingets erbjudande om kostnadsfri tandreglering gäller vår prislista fullt ut. 

Vuxna - Fullt betalande

Om Din behandling sker på rent estetiska grunder och felställningen är mindre uttalad betalar Du fullt ut enligt gällande prislista.

Vuxna - Statligt tandvårdsstöd

Man kan få delar av kostnaden finansierad via försäkringskassan under vissa förutsättningar. Storleken på stödet utgörs av bettfelstyp och svårighetsgrad. Stödets omfattning ökar när Du kommer på remiss till en specialisttandläkare i ortodonti. 

Vuxna - Landstingsfinansierad tandreglering

Tandreglering kan i vissa fall ingå som ett led i sjukdomsbehandling. Det kan till exempel gälla när bettfelet är av sådan art att kombinationsbehandling med käkkirurgi krävs. För tandvård som led i sjukdomsbehandling gäller landstingets patientavgifter för tandvård. Övriga kostnader ingår i högkostnadsskyddet.

Vi erbjuder flexibla betallösningar via WASA KREDIT.

Ortodonti Akademins

Priser för 2017

Auktoriserade vårdgivare

Stockholms läns landsting

 

Anslutna till

Försäkringskassan