... on perceptions of the quality of orthodontic treatment simulations

Lisa
16 juni 2017
example of root and bone visualisation in orthodontic treatment simulation supported by suresmileTM

Nya rön om digital ortodonti

Vetenskaplig evidens från den högt rankade tidskriften Angle om 3D imaging och de digitala processer Ortodonti Akademin (OA) har använt sedan tre år. Vi kan kliniskt verifiera fördelar med digitalt understödd individuell planering och behandling säger OA vd och ortodontist Anna Hajati.


Scientific evidence published in the highly ranked Angle journal on 3D imaging and digital supported procedures, which Ortodonti Akademin (OA) has been using since three years. "We can verify the benefit of practising digitally supported individual planning and treatment approach", says OA director Dr Hajati. 

The effect of root and bone visualization on perceptions of the
quality of orthodontic treatment simulations