Tillgänglighet

Våra digitala planeringsverktyg möjliggör distansortodonti och skräddarsydd behandling. genom nydanande teknik och gränsöverskridande samverkan för patienternas bästa.

Vill du veta vad Ortodonti Akademin kan erbjuda er verksamhet? Kontakta oss idag